Blessure preventie

Bij veel beroepen komt fysieke arbeid kijken en overal waar dat het geval is, bestaat er natuurlijk het risico op het ontstaan van blessures. Bij fysiek werk is blessure preventie dan ook erg belangrijk. De inzet van het personeel staat of valt met de gezondheid van hun lichaam en het is dan ook zeer belangrijk om er voor te zorgen dat alles in het werk gesteld wordt om te voorkomen dat er lichamelijke klachten ontstaan waardoor men het werk niet meer zou kunnen doen. Doet u niet aan blessure preventie, dan loopt u het risico dat werknemers geblesseerd uitvallen en daar heeft natuurlijk niemand wat aan. Niet alleen is dit voor de werknemer zelf vervelend, hij of zij kan dan niet alleen meer werken, maar vaak ook andere dingen niet meer doen. Sporter wordt daardoor bijvoorbeeld vaak onmogelijk. Maar ook voor u als bedrijf is blessure preventie belangrijk, omdat ieder personeelslid dat de eigen werkzaamheden niet meer kan doen, de onderneming geld kost. Bij ziekte, en dus ook bij blessures, moet u immers zelf eerst een tijd de loonkosten zelf blijven betalen en tegelijkertijd zult u iemand anders in moeten huren om de klussen af te maken die blijven liggen door het ziekteverzuim. Had u aan blessure preventie gedaan en was de blessure te voorkomen geweest, dan had u zichzelf dus veel kosten kunnen besparen. Het voorkomen van overbelasting en van klachten is dus niet alleen een zaak van de gezondheid van het personeel, maar is ook verstandig beleid voor de onderneming. De kosten die u eventueel moet maken voor blessure preventie verdient u dan ook snel genoeg terug, door het lagere ziekteverzuim dat u hierdoor zult hebben. Voorkomen is altijd beter dan genezen, dus het is zeker aan te raden om hier zo snel mogelijk werk van te maken.

Hoe werkt blessure preventie?

Bij goede blessure preventie wordt er eerst gekeken naar hoe iemand zich tijdens het werk beweegt en wat de cruciale momenten zijn met het meeste risico. Immers, pas als bekend is waar en wanneer de belasting het hoogst is, pas dan kunnen er ook doeltreffende maatregelen genomen worden. Maar hoe kan daar nu achter gekomen worden? Daar is een speciaal hulpmiddel voor ontworpen, namelijk de BodyGuard. De BodyGuard bestaat uit een sensordraad en een kastje dat met een computer in verbinding gebracht wordt. De sensordraad wordt op het lichaam aangebracht en kan vervolgens de bewegingen meten, bijvoorbeeld van de rug en van de nek. Deze metingen worden via het kastje doorgestuurd naar de computer en deze verwerkt de gegevens in onder meer een grafiek. Zo ontstaat er een goed beeld van hoe iemand gedurende een werkdag beweegt en op welke manier blessure preventie het best ingezet kan worden. Hoe gaat een meting met een BodyGuard nu in het werk? Voor een goede blessure preventie is het belangrijk om te weten wat de normale stand van de rug en de nek is, daarom wordt er eerst een zogenaamde nulmeting gedaan. Hierbij staat iemand gewoon zoals hij altijd staat. Deze meting zorgt voor de nullijn in de grafiek die door de computer gemaakt wordt. Vervolgens maakt de proefpersoon een maximale buiging, om te kunnen meten wat de maximale belasting is. Deze wordt vervolgens als maximum lijn in de grafiek weergegeven. Aan de hand daarvan wordt de alarmlijn gecreëerd, die ligt op een belasting van 70% van nek en rug. Vanaf dit percentage kunnen namelijk snel blessures gaan ontstaan. Daarna kan het echte meten voor de blessure preventie gaan beginnen. Alle bewegingen worden in kaart gebracht en zo is precies te zien waar en wanneer de alarmlijn overschreden wordt. Aan de hand van de grafiek die de computer hiervan opstelt, kan er vervolgens aan de slag worden gegaan met de blessure preventie.

De aanpak van STEP

Wilt u aan de slag met blessure preventie en lijkt de methode van de BodyGuard u wel iets, dan bent u bij STEP aan het juiste adres. Zij hebben namelijk meegeholpen met de ontwikkeling van dit hulpmiddel en zij kunnen hier dan ook als geen ander mee aan de slag. Een traject van blessure preventie ziet er bij STEP altijd als volgt uit:

  • onderzoek met behulp van de BodyGuard
  • preventieve training
  • preventie in bedrijf
  • individuele training

Deze stappen zullen we hier nader toelichten. Bij de eerste stap komt iemand van STEP bij langs op de werkvloer om met behulp van de BodyGuard metingen te doen en de knelpunten op te sporen. Daarnaast maken zij ook een audit veilig lichaamsgebruik. De tweede stap in het kader van blessure preventie is het preventief trainen van het personeel. Hiervoor hebben zij verschillende trainingen ontwikkeld en tijdens deze trainingen wordt het personeel bewust gemaakt van de manier waarop zij hun lichaam gebruiken en hoe zij dit beter zouden kunnen doen. Hen wordt veilig lichaamsgebruik aangeleerd en dit is een belangrijk punt bij blessure preventie. De derde stap is het signaleren van klachten die er op de werkvloer al bestaan en hier oplossingen voor vinden, zodat personeel met minder lichaamsbelasting kan werken. De laatste stap is het individueel volgen van werknemers die al te maken hebben gehad met uitval door blessures. Door de individuele training wordt de kans verkleind dat zij hier nog eens mee te maken krijgen, een juiste lichaamshouding tijdens het werk wordt dan sterk gestimuleerd. STEP is dus het juiste bedrijf om naar toe te gaan voor blessure preventie.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn